Ringkasan
No
Keterangan
KPHP
KPHL
KPHK
Jumlah
1 KPH Berlembaga 310 167 0 477
2 RPHJP Sudah Disahkan 115 62 0 177